Archive for the ‘Pamamaalam’ Category

Letting Go (Tulang Alay kay Ama sa kanyang kaarawan)

Posted by: oneinamillionrose on May 13, 2009

Bakit Kailangang Lumabo Ang Tubig Sa Batis

Posted by: oneinamillionrose on July 24, 2008