Archive for the ‘Mga larawan ng katotohan sa lipunan’ Category

May Guhit Ng Langis ang Tubig Sa Guimaras ni Raul Funilas

Posted by: oneinamillionrose on September 4, 2006

Tropang Posporo (Trahedya sa St. Bernard)

Posted by: oneinamillionrose on August 16, 2006

I Black

Posted by: oneinamillionrose on August 4, 2006

Dream Zone (SONA ng Panaginip)

Posted by: oneinamillionrose on August 1, 2006

Isang Tula: silip sa kalooban ng isang GRO

Posted by: oneinamillionrose on July 5, 2006

Tula: Ultra

Posted by: oneinamillionrose on July 5, 2006