Archive for the ‘Kapilyahan’ Category

Alamat Ng Baryo Binagbag

Posted by: oneinamillionrose on July 6, 2009

Ayoko sa Makatang Playboy

Posted by: oneinamillionrose on December 27, 2006

Isinabit Ko Na Ang Ating Parol Kagabi, Aking Mahal

Posted by: oneinamillionrose on December 18, 2006

ISANG BUONG-TAPANG NA PAGTATAYA

Posted by: oneinamillionrose on November 15, 2006

Joke Time!

Posted by: oneinamillionrose on October 31, 2006