Archive for the ‘Kaibigan’ Category

A Meeting With An Angel- Isang PagbabalikTanaw

Posted by: oneinamillionrose on August 12, 2007

Mga Ginintuang Pagbati Sa Aking Kaarawan

Posted by: oneinamillionrose on March 19, 2007

ISANG BUONG-TAPANG NA PAGTATAYA

Posted by: oneinamillionrose on November 15, 2006

Gantihang tula w/ Tata Raul Funilas

Posted by: oneinamillionrose on September 3, 2006

A poem for Lily

Posted by: oneinamillionrose on July 19, 2006

Share: tula ni Lolito R. Go Jr., isang alamat

Posted by: oneinamillionrose on July 5, 2006