Posted by: oneinamillionrose | April 13, 2014

Nang Gabing Ikaw’y Malunod Sa Aking Halimuyak


Ngayong gabi, halina’t magpaubaya sa indak ng matamis na tugtugin…
Hayaang lunurin sa kutitap ng mga bituin ang pangungulilang bumabalot sa iyong puso.
Hagkan ang pangako ng nagmamadaling umaga.
At bukas, taglayin ang halimuyak ng mga Rosas na ipababaon ko sa iyong mga kamay.

Ito ang bulong ng isang diwata sa balintataw ng inaantok mong gunita…

At nang ikaw’y magising mula sa matamis na pagkahimbing, binalot ka ng halimuyak ng mga rosas!!!

Kumawala ang kamay sa mahigpit na pagkahawak.

“H”wag mo akong iiwan” iyong pakiuasap…
Ngunit nakabitiw ang iyong nangangatal na palad…
At ang botelya ng lotion, dagliang nabasag!!!
Photo: Nang Gabing Ikaw'y Malunod Sa Aking Halimuyak

Ngayong gabi, halina't magpaubaya sa indak ng matamis na tugtugin... Hayaang lunurin sa kutitap ng mga bituin ang pangungulilang bumabalot sa iyong puso. Hagkan ang pangako ng nagmamadaling umaga. At bukas, taglayin ang halimuyak ng mga Rosas na ipababaon ko sa iyong mga kamay.  

Ito ang bulong ng isang diwata sa balintataw ng inaantok mong gunita... At nang ikaw'y magising mula sa matamis na pagkahimbing, binalot ka ng halimuyak ng mga rosas!!! 

Kumawala ang kamay sa mahigpit na pagkahawak. "H"wag mo akong iiwan" iyong pakiuasap... Ngunit nakabitiw ang iyong nangangatal na palad... At ang botelya ng lotion, dagliang nabasag!!!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: