Archive for December, 2006

Ayoko sa Makatang Playboy

Posted by: oneinamillionrose on December 27, 2006

Isinabit Ko Na Ang Ating Parol Kagabi, Aking Mahal

Posted by: oneinamillionrose on December 18, 2006

Mga Tulang Alay kay Ama (Ni Tata Raul Funilas)

Posted by: oneinamillionrose on December 14, 2006

Isang Pagbabahagi: Ala-ala ni Ama

Posted by: oneinamillionrose on December 8, 2006