Archive for September, 2006

“Paalam Na” – Dugong ng Guimaras

Posted by: oneinamillionrose on September 7, 2006

May Guhit Ng Langis ang Tubig Sa Guimaras ni Raul Funilas

Posted by: oneinamillionrose on September 4, 2006

Gantihang tula w/ Tata Raul Funilas

Posted by: oneinamillionrose on September 3, 2006